2011

Sats for matmoms

Det skal betales 15% mva ved omsetning av næringsmidler. Dersom salget av næringsmidler er et ledd i omsetningen av en serveringstjeneste skal det beregnes ordinær sats på 25%. Merverdiavgiftssatsen på […]

For alle avtaler som inngås etter 1. juli 2012 vil alle statlige virksomheter kreve at deres leverandører av varer og tjenester sender faktura og kreditnota elektronisk i samsvar med standarden […]

Merverdiavgiftshåndboken

Er du i usikker på moms? Får jeg trukket fra mva? Veldig mange har spørsmål rundt lover og regler rundt mva. Skatteetaten har tatt høyde for dette og har laget […]

E-handelssamarbeid (PEPPOL)

EU vil gjøre det lettere for bedrifter å være med på offentlige anbudsprosesser i andre land, og har derfor satt i gang et stort prosjekt, PEPPOL, som ledes av Norge […]

Statlig krav om elektroniske fakturaer

Fra og med 1. juli 2012 må alle bedrifter sende fakturaer til det offentlige i det nye Elektroniske Handelsformatet (EHF) for å få betalt. Hvis du bruker SendRegning, behøver du ikke bekymre deg over dette. SendRegning vil ordne dette for deg.

I en pressemelding fra DIFI, henvises det til at det foreløbig kun er en enkelt tilbyder av web-faktura. Det er SendRegning det henvises til.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) står bak arbeidet med den nye standarden som trådte i kraft fra og med 1. juli i år. Det betyr at statlige etater og helseforetak skal være i stand til å motta faktura elektronisk på standardformat fra 1. juli 2011. Fra og med 1. juli 2012 skal disse etatene og foretakene motta fakturaene i det nye standardformatet.