Kreditnota – slik opphever du en faktura

Hva betyr det å kreditere?

Dersom en kunde har blitt feilfakturert, kan du kreditere fakturaen. En kreditnota er en slags motsatt faktura som opphever hele eller deler av beløpet på en regning du tidligere har sendt. Den bokføres som bilag på at fakturaen er kreditert.

 

Kreditere ved feilfakturering

Du skal benytte kreditnota dersom:

  • Du har sendt en feilaktig faktura som skal oppheves
  • Du har fakturert for mye og vil kreditere deler av beløpet
  • Kunden bare har betalt inn deler av beløpet du har fakturert
  • Varer leveres tilbake
  • Antall fakturerte enheter er høyere enn hva som faktisk er levert
  • Prisen per leverte enhet er høyere enn avtalt
  • Feil ved varen eller tjenesten berettiger prisavslag

 

Delkreditering av faktura

Dersom du har fakturert for mye, sender du en kreditnota på den delen av beløpet som er feil. Om du for eksempel har sendt en faktura på kr.10 000 og kunden bare skal betale kr.8 000, sender du en kreditnota på kr.2 000.

På samme måte kan du sende en kreditnota dersom kunden bare har betalt inn en del av beløpet du har fakturert. Du sender da en kreditnota på det beløpet som ikke er betalt.

 

Kreditering av hele fakturaen

Dersom du vil annullere en faktura du har sendt, kan du sende en kreditnota på hele beløpet. Kreditnotaen opphever da den forrige fakturaen.

 

Kreditnota bokføring

Dersom en faktura er feil må det etter bokføringsloven korrigeres med en kreditnota. Etter bokføringsforskriften §5-2-8 skal det utstedes en kreditnota som reverserer opprinnelig salgsdokumentasjon, og det skal utstedes nytt salgsdokument som erstatning for allerede avsendt salgsdokument.

 

Debet og kredit

Pass på å ikke forveksle fortegnene for debet og kredit. En kreditnota skal alltid føres med positive tall. Summen skal altså alltid være større enn 0,-

 

Kreditnota innhold

I tillegg til at det krediterte antall, priser og kreditnotaens totalbeløp angis som positive tall skal innholdet være det samme som det var i faktureringen.

Pris for å sende kreditnota

 

Kreditnota eksempel

Hos SendRegning ser registreringen slik ut:

Kreditnota - eksempel

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *