E-handelssamarbeid (PEPPOL)

EU vil gjøre det lettere for bedrifter å være med på offentlige anbudsprosesser i andre land, og har derfor satt i gang et stort prosjekt, PEPPOL, som ledes av Norge (Difi). PEPPOL er et stort europeisk pilotprosjekt innen e-handel som skal gjøre det like enkelt for leverandører å levere tilbud og drive handel med offentlige oppdragsgivere i andre EU-land som i sitt eget hjemland.

Hva er PEPPOL-prosjektet?

PEPPOLs formål er å legge grunnlaget for at små og mellomstore bedrifter skal kunne tilby sine varer og tjenester elektronisk til offentlige oppdragsgivere uansett i hvilket EU-land. PEPPOL-prosjektet (Pan-European Public Procurement Online) ledes og koordineres av Norge ved Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Prosjektet startet 1. mai 2008 med 14 offentlige deltakere fra åtte land og med et totalbudsjett på 19,6 millioner euro. Fra 1. november 2009 ble prosjektet utvidet med fire deltakerland. Samtidig ble budsjettet med økt med 11,2 millioner euro.

Les mer på DIFI sine hjemmesider>>

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *