Staten velger SendRegning til digital infrastruktur

Programvaren er en av de mest sentrale komponentene i den digitale infrastrukturen som staten er i ferd med å bygge opp for å gjøre alle i stand til å sende og motta alle fakturaer elektronisk. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) valgte SendRegnings programvareløsning etter en anbudskonkurranse.

Programvare til aksesspunkter

Programvaren sikrer at alle utstedere av fakturaer kan nå alle mottakere i én felles infrastruktur. Den vil bli tilbudt alle virksomheter som ønsker å etablere aksesspunkter, dvs. aktører som tar imot og videresender dokumenter på en standardisert måte til riktig mottaker.

Hva er et aksesspunkt?

Et aksesspunkt fungerer som et elektronisk postkontor. Difi har oppfordret en rekke ulike virksomheter til å bli aksesspunkter, f.eks. banker, meldingsformidlere og store fakturautstedere og -mottakere.

Startet i 2012

Fra 1. juli 2012 skulle alle fakturaer i forbindelse med nye kontrakter til statlige virksomheter leveres i standardformatet EHF (Elektronisk handelsformat). Staten har som mål å spare over 1 milliard kroner over ti år på enklere og sikrere fakturabehandling.

SendRegning var den første tilbyderen av nettbasert fakturering som oppfylte de nye statlige kravene til både utforming og forsendelse av e-fakturaer.

Om SendRegning

SendRegning er en ledende tilbyder av nettbasert fakturering. Våre 31 000 brukere omfatter små og store bedrifter, enkeltpersoner, foreninger og lag. SendRegning har to ganger blitt kåret til Gasellebedrift, og tjenesten er tidligere nominert av Den Norske Dataforening til Rosingprisen for sin brukervennlighet.

Kontakt SendRegning for mer informasjon

Daglig leder Steinar O. Cook

Tlf: 906 65 793 E-post: steinar@sendregning.no

Markedssjef Johanne Vikdal

Tlf: 977 36 614 E-post: Johanne@sendregning.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *