Elektronisk faktura kan spare staten 1,9 milliarder kroner

AksesspunktI 2012 besluttet regjeringen at statlige virksomheter skal bruke elektronisk faktura. Fra 1. juli 2012 skulle alle statlige virksomheter kreve elektronisk faktura og kreditnota på standard format; EHF-faktura. Innføring av elektronisk faktura kan gi staten årlige innsparinger på over 100 millioner kroner.

– 1. juli 2012 var en merkedag for digitalisering av forvaltningen i Norge. Ved å innføre ett standard format som fritt kan håndteres av alle, forenkler vi administrative rutiner og effektiviserer forvaltningen, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

I følge rapporten Samfunnsøkonomisk analyse av å innføre e-faktura i staten, kan elektronisk fakturering gi staten en innsparing på 1,9 milliarder kroner over 15 år.

Håndtering av fakturaer og annen post innebærer mye administrativt arbeid. Fakturaen skrives ut på papir hos leverandøren og fraktes med posten til kunden. Når fakturaen mottas av den statlige oppdragsgiveren må informasjon skrives inn manuelt slik at det kan håndteres av interne systemer.

– Elektronisk faktura innebærer at informasjonen kan sendes direkte fra leverandørens økonomisystem til den statlige oppdragsgiverens. Dette gir raskere oppdaterte regnskapstall, bedre kontroll og muliggjør helautomatisere innkjøp. Dette er mer effektivt og mer miljøvennlig fordi det reduserer papirbruken vår, sier Aasrud.

Fakturaene som sendes staten skal være i samsvar med standarden ”Elektronisk handelsformat” (EHF). Både format og infrastruktur for formidling kan fritt brukes i det private, og målet er at dette blir den framtidige standarden for alle handelsdokumenter.

Næringslivet kan spare 500 millioner på standardiseringen, og gevinsten blir større om EHF-fakturaen gjennomføres som standard i privat sektor. Pålegget kan fremme en felles standard også i det private markedet, og bidra til elektronisk kommunikasjon også mellom private virksomheter.

Alle statlige virksomheter er allerede pålagt å kunne motta EHF-fakturaen. Krav om elektronisk fakturering er en del av regjeringens digitaliseringsprogram.

Les også:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *