2013

I 2014 åpnet Finansdepartementet for at fakturaer som utstedes inntil 15 virkedager inn i måneden kan angi siste dato i foregående måned som fakturadato. Finansdepartementet foretok en rekke endringer i […]

Et purregebyr legges til en regning som har forfalt til betaling. Maksimalt purregebyr er 1/10 av inkassosatsen, som per 01.01.2016 er satt til kr.67,- i henhold til Forskrift til inkassoloven.  […]

Elektronisk faktura i kommunene

Krav om EHF for leverandører til kommuner fra og med 2015 Fra 1.juli 2012 stiltes det krav om at fakturaer til statlige virksomheter skal leveres elektronisk i EHF-format. Mange kommuner […]

Staten har fra nyttår økt satsen på purregebyr til kr. 63, rentenivået er uendret på 8,5%. SendRegning er oppdatert med den nye satsen for purregebyr.