EHF-faktura vs. eFaktura

Det råder stor forvirring rundt begreper som har med elektronisk fakturering å gjøre. Elektronisk faktura, eFaktura og EHF-faktura er betegnelser som har en vag betydning for mange og gjerne blandes sammen.  

Her er en oppklaring:

Elektronisk faktura er en samlebetegnelse for fakturaer som utstedes, mottas og behandles elektronisk (i motsetning til f.eks. en regning på papir, som må behandles manuelt). Det finnes flere typer elektronisk faktura. Blant de vanligste er eFaktura og EHF-faktura. Begge er elektroniske, men de er likevel to helt ulike typer fakturaer.

eFakturaEHF faktura vs efaktura

For mange er nok dette den mest kjente typen elektronisk faktura. En eFaktura kommer ferdig utfylt rett i nettbanken, og må godkjennes av mottaker før den belastes konto. Mange bedrifter bruker eFaktura for å fakturere privatpersoner. For å kunne sende faktura som eFaktura må de inngå en avtale om dette med hver enkelt mottaker.

EHF-faktura

En EHF-faktura sendes direkte fra avsenders til mottakers økonomisystem, der den leses og behandles automatisk. Dette sikrer at fakturaen kommer raskt frem til riktig mottaker. Det trengs ingen avtaler mellom avsender og mottaker for å sende EHF-faktura. Det eneste som kreves, er at avsenders fakturasystem har støtte for EHF, og at mottakers organisasjonsnummer oppgis som adresse.

EHF (Elektronisk Handelsformat) er det nye standardformatet for fakturering til statlige virksomheter og kommuner. Statlige virksomheter godtar ikke lenger papirfakturaer, men krever at alle leverandører sender faktura i EHF-format (fra 1.7.2012). Fra 1.1. 2015 gjaldt det samme kravet for alle leverandører til kommuner. Også stadig flere private virksomheter krever at leverandører sender EHF-faktura.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *