Fakturere i utenlandsk valuta

En faktura er et salgsdokument, og loven stiller strenge krav til fakturering og hva en faktura skal inneholde.

Fakturere utenlandske kunder

Utenlandsk valuta - mynter og sedler fra diverse landNår du skal fakturere en kunde i utlandet i en utenlandsk valuta, er det i tillegg flere ting du må passe på:

  • Kunden må få tilstrekkelig informasjon til å kunne betale til en norsk bankkonto fra utlandet.
  • Du må vite om du skal fakturere mva eller ikke. 
  • Du må sørge for å registrere innbetalingen med alle opplysninger som er nødvendige for bokføringen.

Hva skal fakturaen inneholde?

I tillegg til de vanlige fakturaopplysningene må fakturaen inneholde ekstra informasjon om banken og kontoen din for at kunden skal kunne betale til din konto fra utlandet:

  • BIC eller SWIFT er en bokstavkode som identifiserer banken din. Den består av 8 eller 11 bokstaver og evt. siffer, og du finner du på fakturaer du mottar fra banken eller på bankens nettsider.
  • IBAN (International Bank Account Number) er en internasjonal standard for bankkontonummer. Ditt IBAN-nummer er ditt internasjonale kontonummer og består av ditt norske kontonummer pluss landkode og fire ekstra siffer. IBAN-nummeret ditt finner du på kontoutskrifter eller i nettbanken.

Skal du fakturere mva eller ikke?

Varer og tjenester levert i utlandet er fritatt for merverdiavgift, derfor er hovedregelen at du
ikke skal fakturere mva på salg til utlandet. Men det finnes unntak: Dersom varen eller tjenesten leveres i Norge, skal det beregnes mva selv om betalingen skjer fra utlandet.

Det er også viktig å være oppmerksom på reglene for såkalt fjernleverbare tjenester – tjenester som ikke kan knyttes til et bestemt geografisk sted, feks. konsulenttjenester, elektroniske tjenester mm. Salg av slike tjenester til næringsdrivende eller offentlige virksomheter i utlandet er fritatt for mva, uavhengig av hvor tjenesten leveres.

Det vil si at du kan levere tjenesten i Norge, men så lenge kunden har fakturaadresse i utlandet, skal det ikke beregnes mva. Merk at dersom kunden ikke driver næringsvirksomhet, men er en privatperson eller ideell organisasjon, skal du beregne mva dersom tjenesten er helt eller delvis i bruk i Norge.

Mva skal alltid angis i norske kroner selv om fakturaen ellers er i utenlandsk valuta. Også på fakturaer til utlandet skal selgers organisasjonsnummer etterfølges av bokstavene MVA, og ikke erstattes av det tilsvarende internasjonale begrepet VAT. Skattemyndighetene aksepterer imidlertid betegnelsen MVA (VAT) på engelskspråklige fakturaer.

Bokføring ved salg til utlandet

I forskrift om bokføring heter det:

«Beløp som inngår i pliktig regnskapsrapportering knyttet til merverdiavgift, skal fastsettes (låses) i norske kroner til kursen på fakturatidspunktet.»

Mva-beløpet skal alltid angis i norske kroner. I omsetningsoppgaven skal også avgiftsgrunnlaget rapporteres i norske kroner etter kursen på fakturatidspunktet. Derfor anbefales det å spesifisere avgiftsgrunnlaget i norske kroner på fakturaen.

Valutagevinst/valutatap

Når du har sendt en faktura i en utenlandsk valuta, vil ikke det innbetalte beløpet i norske kroner alltid stemme overens med det fakturerte beløpet. Dette skyldes at valutakursen kan ha endret seg fra du sendte fakturaen til den ble betalt. I tillegg kan banken ha tatt et gebyr for transaksjonen. Slike avvik mellom fakturert og innbetalt beløp danner enten en valutagevinst eller et valutatap. I regnskapet kalles dette agio/disagio.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *