Inkassovarsel og betalingsoppfordring

 

Inkassoforskriften regulerer inndriving av forfalte pengekrav. Den sikrer rettighetene til den som skylder penger overfor inkassobyrået og fordringshaver. Dersom kravet ikke betales innen fristen, og det ikke kommer noen protester på kravet, finnes det klare retningslinjer for innkrevingen.

Et inkassovarsel betyr første steg mot en stadig dyrere betaling av et forfalt pengekrav. I verste fall ender det med betalingsanmerkning og stopp i lån fra banker.

Regler for inkassovarsel

Det må sendes ut et inkassovarsel før kreditor kan sende en faktura til inkasso.

Inkassovarsel uten purringTelefonmedarbeider ringer opp kunde i forbindelse med purring på inkassosak.

Du kan selv velge om du skal sende en purring først eller gå direkte til inkassovarsel. Dersom du vil legge på gebyr, må du vente med å sende purringen eller inkassovarselet til 14 dager etter at fakturaen har forfalt til betaling. Uten gebyr kan du sende purring/inkassovarsel med det samme fakturaen har forfalt.

Krav til inkassovarsel

Det stilles følgende krav til inkassovarsel:

  • Det må sendes skriftlig og på papir (inkassovarsel kan altså ikke sendes på e-post)
  • Fristen for det opprinnelige kravet må ha utløpt
  • Betalingsfristen skal være på minst 14 dager

Inkassovarsel sats

Maksimal sats for inkassovarsel per 01.01.2017 er kr.70,-

Dersom faktureringen skjer mellom næringsdrivende, kan maksimalsatsen fravikes dersom det er avtalt på forhånd. Det er likevel ikke lov å kreve inn mer enn de faktiske kostnadene med innkrevingen.

Inkassovarsel frist

Det skal gå minst 14 dager fra utsendelse til betalingsfristen forfaller for inkassovarselet. Først da kan fakturaen sendes til inkasso, og betalingsoppfordringen sendes ut.

Hva skjer etter inkassovarsel?

Det kan kun kreves gebyr av samme krav tre ganger, enten i form av to purringer og én betalingsoppfordring eller én purring, ett inkassovarsel og én betalingsoppfordring.

Hvordan bestride inkasso?

Hvis det foreligger en innsigelse mellom kunde og leverandør, kan fakturaen ikke sendes til inkasso. Inkassovarselet kan for eksempel gjelde en betalt regning. Kreditor avgjør om innsigelsen er reell. Dersom den er reell, bringes saken videre til forliksrådet før inndrivingen kan fortsette.

Inkassoklagenemda

 

Betalingsoppfordring

Dersom et inkassovarsel ikke betales, kan fakturaen sendes til inkasso. Det vil da bli sendt ut en betalingsoppfordring. Denne kan utstedes tidligst 14 dager etter at inkassovarselet er sendt, og skal ha minst 14 dagers betalingsfrist.

Hvordan skrive en betalingsoppfordring?

Betalingsoppfordringen skal inneholde:

  • Fordringshavers navn
  • Informasjon om hva kravet gjelder
  • Spesifikasjon av hovedkrav, tilleggskrav og totalt beløp
  • Sats på forsinkelsesrente og beregningstidspunkt
  • Konsekvenser ved manglende betaling
  • Informasjon om retten til nemdsbehandling (for forbrukere)

Maksimal sats betalingsoppfordring

Ved egeninkasso kan gebyret være maksimalt 3/10 av inkassosatsen.

Maksimal sats for purregebyr på betalingsoppfordring er per 01.01.2017 kr.210,-.

Betalingsanmerkning

Manglende betaling av gjeld resulterer til slutt i betalingsanmerkninger. Disse blir registrert hos kredittopplysningsbyråer. Man blir da uønsket som lånekunde i de aller fleste banker.

Betalingsanmerkninger forutsetter at det er blitt tatt rettslige skritt for å inndrive kravet. I de fleste tilfeller betyr dette at inkassobyrået har sendt forliksklage til forliksrådet. Deretter skal det gå minst én måned før eventuelle anmerkninger registreres.

Gjeldsordning

Gjeldsordning er ment å gi personer med alvorlige gjeldsproblemer, som ikke har mulighet til å håndtere gjelden i overskuelig fremtid, en mulighet til å få kontroll over sin egen økonomi. Kommunen har plikt til å hjelpe vedkommende så langt det er mulig på vei mot en frivillig gjeldsordning.

Søknaden om gjeldsordning fremsettes til namsmannen. Det vil da åpnes for gjeldsforhandlinger i tingretten. Gjeldsforhandlingsperioden varer i fire måneder, hvor det ikke skal brukes penger uten at det er helt nødvendig. Dersom man kommer frem til en frivillig eller tvungen gjeldsordning, vil det bli satt strenge restriksjoner på pengeforbruket de neste fem årene. Deretter er man som regel gjeldfri.

 

Kilder: Lovdata, Altinn

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *