november 2017

Fra 01.01.2017 gjelder nye satser for purregebyr og inkasso: Purregebyret er økt til kr.70,– (tidligere kr. 67,–). Inkassosatsen økes til kr.700,– (tidligere kr. 670,–). Forsinkelsesrenten ble 01.07.2017 fastsatt til 8,50% […]