Gebyrer

Fra 01.01.2017 gjelder nye satser for purregebyr og inkasso: Purregebyret er økt til kr.70,– (tidligere kr. 67,–). Inkassosatsen økes til kr.700,– (tidligere kr. 670,–). Forsinkelsesrenten ble 01.07.2017 fastsatt til 8,50% […]

Fra 01.01.2016 gjelder nye satser for purregebyr og inkasso: Purregebyret er økt til kr.67,– (tidligere kr. 65,–). Inkassosatsen økes til kr.670,– (tidligere kr. 650,–). Forsinkelsesrenten ble 01.07.2016 fastsatt til 8,50% […]

Purregebyr kr. 65,– fra 01.01.2015 Satsen på purregebyr justeres årlig av Justis- og beredskapsdepartementet basert på utviklingen i konsumprisindeksen. Inkassosatsen øker til kr.650,-

Et purregebyr legges til en regning som har forfalt til betaling. Maksimalt purregebyr er 1/10 av inkassosatsen, som per 01.01.2016 er satt til kr.67,- i henhold til Forskrift til inkassoloven.  […]

Staten har fra nyttår økt satsen på purregebyr til kr. 63, rentenivået er uendret på 8,5%. SendRegning er oppdatert med den nye satsen for purregebyr.