Regning

Frokostmøte om elektronisk faktura

I samarbeid med Magasinet Næringsliv i Østfold gir SendRegning deg det du trenger å vite for å kunne være leverandør til statlig virksomhet også etter 1. juli 2012. For alle avtaler […]

For alle avtaler som inngås etter 1. juli 2012 vil alle statlige virksomheter kreve at deres leverandører av varer og tjenester sender faktura og kreditnota elektronisk i samsvar med standarden […]

E-handelssamarbeid (PEPPOL)

EU vil gjøre det lettere for bedrifter å være med på offentlige anbudsprosesser i andre land, og har derfor satt i gang et stort prosjekt, PEPPOL, som ledes av Norge […]