SSØ

For alle avtaler som inngås etter 1. juli 2012 vil alle statlige virksomheter kreve at deres leverandører av varer og tjenester sender faktura og kreditnota elektronisk i samsvar med standarden […]