Staten

Statlig krav om elektroniske fakturaer

Fra og med 1. juli 2012 må alle bedrifter sende fakturaer til det offentlige i det nye Elektroniske Handelsformatet (EHF) for å få betalt. Hvis du bruker SendRegning, behøver du ikke bekymre deg over dette. SendRegning vil ordne dette for deg.

I en pressemelding fra DIFI, henvises det til at det foreløbig kun er en enkelt tilbyder av web-faktura. Det er SendRegning det henvises til.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) står bak arbeidet med den nye standarden som trådte i kraft fra og med 1. juli i år. Det betyr at statlige etater og helseforetak skal være i stand til å motta faktura elektronisk på standardformat fra 1. juli 2011. Fra og med 1. juli 2012 skal disse etatene og foretakene motta fakturaene i det nye standardformatet.